Кунева и Шарчевич договориха сътрудничеството на България и Сърбия в областта на образованието

Задълбочаване на сътрудничеството в сферата на образованието още от предучилищното през училищното до висшето и науката. За това се договориха министърът

Read more

Експертен съвет ще наблюдава прилагането на образователните стандарти

Експертен консултативен съвет ще наблюдава и оценява как се прилагат държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование.

Read more