Близо 1 милиард лева губи България всяка година според доклад на Европейския съюз

В настоящия доклад са обобщени резултатите от изследванията, извършени през последните години от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Read more