ХИБРИДЕН ПРОДУКТ МЕЖДУ ЛИЗИНГ И БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ ПОДПОМАГА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Сосиете Женерал Експресбанк и Сожелиз България улесняват производителите в реализирането на проекти по грантови схеми на Европейския съюз   Бизнесът

Read more