Visa и глобалните ѝ партньори разширяват достъпа до трансгранични разплащания за потребители и малки и средни предприятия

В днешния свързан свят движението на пари за потребителите и бизнеса трябва да бъде толкова просто и рутинно, колкото изпращането

Read more

ХИБРИДЕН ПРОДУКТ МЕЖДУ ЛИЗИНГ И БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ ПОДПОМАГА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Сосиете Женерал Експресбанк и Сожелиз България улесняват производителите в реализирането на проекти по грантови схеми на Европейския съюз   Бизнесът

Read more