Shell спестява около 1 милион тона въглеродни емисии на година с използването на LNG и био LNG в автомобилния транспорт в Германия

Боби Чолакова
Shell се подготвя да направи важна стъпка за декарбонизирането на тежкотоварния транспорт в Германия, най-голямата икономика в ЕС и важна транзитна страна за тежкотоварния трафик в Европа. Компанията разширява мрежата си от станции за втечнен природен газ (LNG) до 35-40 обекта и я снабдява с въглеродно неутрално гориво LNG*. С тази инициатива растящият транспортен сектор в Германия има възможност да намали въглеродния си отпечатък с до 1 милион тона емисии като първа стъпка в началото на десетилетието.

Shell планира да използва био LNG, за да предложи на клиентите си достъпно и въглеродно неутрално гориво за тежкотоварния автомобилен транспорт и за да допринесе за декарбонизирането на веригата на доставки на LNG в Германия. Инициативата включва и извличането на метан от мокра тор, земеделски или битови отпадъци, както и изграждането на мощности за втечняване на газ и за разпространението на въглеродно неутрално LNG чрез мрежата на Shell от LNG станции. Компанията работи и за преминаването към LNG в собствения ѝ автопарк от цистерни.

Фабиан Зиглер, изпълнителен директор на Shell Германия, коментира: „Този наш ход е показателен, че сме ангажирани да допринесем за изпълнението на Парижкото споразумение, както и че сме сериозни в амбицията си да намалим нетния въглероден отпечатък на енергийните продукти, предлагани от Shell, с около 20% до 2035 г. и наполовина до 2050 г. Докато някои избират да чакат други нови технологии, които може да се случат след много години, ние не искаме да губим време“. Технологията на LNG вече е напълно развита и достъпна. Shell е отворена за партньорство с други организации – и от публичния, и от частния сектор – по цялата верига за доставки, за да разпространи по-активно био LNG, когато потребителското търсене позволява.

Тази инициатива е допълнение към инвестициите на Shell в други по-чисти горива като GTL (технологията газ към течност), CNG (компресиран природен газ), R33 Blue Diesel (суперчист дизел), както и във водород и инфраструктура за зареждане на електромобили в Германия.

Shell възприема интегрираната от край до край верига за доставки като възможност за подобряване на конкурентоспособността на транспортните компании, тъй като повишава стойността на услугите им и прави цените им към крайните клиенти по-конкурентни.

Някои от следващите точки, включени в програмата на Shell за изграждане на LNG търговски обекти, са Реклингхаузен, Хермсдорф, Кирххайм/Тек, Вайнсберг и районът на Кьолн. Те ще заработят през следващите месеци след официалните разрешения от властите. В момента се проучват възможни локации за завод за втечняване с цел да се премине бързо към необходимите процеси по оценяване, търсене на разрешителни и уреждане на регулаторните въпроси, както и за да се проведат ефективни публични консултации.

Shell активно работи за популяризирането на LNG като гориво за тежкотоварни автомобили в България. Компанията предлага горивна карта за зареждане на LNG, от която вече се възползват българските компании за международен транспорт, опериращи в Европа. Shell поддържа контакт и с транспортния бранш, който е обединен от мнението, че използването на втечнен природен газ в транспорта у нас ще стане възможно след създаването на необходимата инфраструктура, регулаторна рамка и финансови стимули.За LNG и био LNG

Втечненият природен газ (LNG) е чиста, безцветна и нетоксична течност, която се формира при охлаждането на природния газ до -162ºC. Като транспортно гориво може да има важна роля за постигането на енергийните и климатични цели в Европа, благодарение на по-малкия си въглероден отпечатък и значително по-ниските емисии на азотен оксид, сяра и фини прахови частици в сравнение с дизела.

LNG горивото на Shell може да допринесе за намаляването на парниковите емисии от тежкотоварни камиони (включително въглероден диоксид, метан и диазотен оксид) през целия им жизнен цикъл с до 22% в сравнение с конвенционалния дизел, показва проучване на Thinkstep. Освен това превозните средства, които ползват LNG, са по-тихи в сравнение с еквивалентните на дизел. Комбинирането с био LNG, произведено от биометан, който се добива от органични отпадъци или възобновяеми източници, може да намали въглеродните емисии до пълна въглеродна неутралност.

Междувременно Shell работи за пълното развитие на веригата за доставки на въглеродно неутрално LNG, за да намали парниковите газове допълнително. Ключов компонент е биометанът, който може да се произвежда от голямо разнообразие от различни органични отпадъци като земеделски остатъци, битов отпадък и тор. Въглеродният интензитет на биометана се различава в зависимост от суровините, използвани за производството му, като варира (според Директива II на ЕС за възобновяема енергия) от -89 gCO2/MJ до +50 gCO2/MJ. Смесвайки биометан и изкопаем метан, Shell може да предложи на своите клиенти от тежкотоварния транспорт LNG гориво, което е със среден въглероден интензитет от 0 gCO2/MJ или по-малко. Спестяването на до 1 милион тона въглеродни емисии може да бъде постигнато, в случай че използваният биометан се произвежда главно от тор.
Скорошни проучвания (от 2019 г.) на Германската енергийна агенция (DENA), Shell и федералното министерство на околната среда доказват съществения потенциал в краткосрочен план на LNG и особено на био LNG за декарбонизирането на автомобилния транспорт.

Shell подкрепя енергийния преход

С поглед към увеличаващото се световно население, от една страна, и климатичните цели, от друга, Shell се стреми да допринесе за осигуряването на повече и в същото време по-чисти енергийни решения. За тази цел компанията създаде отдел „Нови енергии“ през 2016 г., в който инвестира между 1 и 2 милиарда щатски долара на година. Фокусът е върху алтернативни горива и разширяване на бизнеса с електроенергия. Освен дизел и бензин, Shell вече предлага LPG (пропан-бутан), CNG (компресиран природен газ), водород, LNG (втечнен природен газ) и GTL (технологията газ към течност) в своите зарядни станции. Шофьорите на електромобили пък имат достъп до разширяваща се мрежа от електрически зарядни станции в търговските комплекси Shell, осигурени от EnBW в Германия, от дъщерната компания на Shell в Нидерландия New Motion и от IONITY.

Гледни точки и реакции на производители на камиони

IVECO/CNH Industrial
Iveco изключително много приветства тази важна стъпка. Въвеждането на възобновяем LNG ще доведе до въглеродно неутрален и устойчив тежкотоварен транспорт по нашите пътища. От това гориво се възползва изключителната технология на двигателите на камионите NP-Trucks на Iveco, за да реализира най-добрите решения за превенция от парникови емисии в автомобилния транспорт поне за следващото десетилетие.

SCANIA
Приветстваме решението на Shell, тъй като е важна стъпка по отношение на устойчивото намаляване на въглеродните емисии от автомобилния транспорт. Знаем от нашите клиенти, че интересът към превозните средства на LNG на Scania нараства. Ако инфраструктурата за зареждане на LNG се подобри, това със сигурност ще бъде в интерес на клиентите ни и ще ги улесни, ако изберат  някое от LNG решенията на Scania.

VOLVO
„През 2017 Volvo Trucks представи тежкотоварни камиони в съответствие със стандарта Euro 6, които се задвижват от втечнен природен газ или биогаз. Те имат същото представяне и характеристики като моделите на Volvo на дизел. Ако се използва биогаз, отпечатъкът върху климата ще бъде намален драстично. Освен това транспортните оператори отчитат сериозно намаляване на разходите им за гориво.
Мащабното разрастване на европейската мрежа за разпространение на биогаз ще направи втечнения биогаз най-конкурентната алтернатива на дизела от гледна точка на операторите на тежкотоварен транспорт“, заяви Емануел Лауф, директор „Продажба на нови превозни средства“ във Volvo Trucks в Германия.

* * * * *

За допълнителна информация, моля, свържете се с M3 Communications Group, Inc.

на press@m3bg.com 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *