Създава се Глобален съвет за технологични и бизнес услуги за насърчаване на глобалното сътрудничество и подпомагане развитието на индустрията

София, 16 юли, 2020

За първи път дванадесетте основни независими регионални организации от сектора на технологиите и бизнес услуги по целия свят се обединяват, за да създадат Глобален съвет за технологични и бизнес услуги (GT&BSC). Съветът ще представлява индустрията в световен мащаб. Организациите, представители на членове в съответните региони, както купувачи, така и доставчици на услуги, се обединиха, за да дадат глобален отговор на предизвикателствата и промените, породени от COVID-19 и да очертаят ясна визия за бъдещето на сектора.

В основаването на GT&BSC влизат секторните асоциации от България (покриваща и Балканите), Чехия, Египет, Индия, Латинска Америка, Латвия, Малайзия, Полша, Румъния, Русия, Южна Африка, Шри Ланка, Великобритания, САЩ и Украйна. Всички те колективно представляват интересите на над 10 000 организации, включително мултинационални и местни технологични компании, малки и средни предприятия, както и стартиращи фирми (стартъпи).

„Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) беше поканена като съосновател на GT&BSC, заради водещата си роля в развитието на „индустрията на знанието“ в България и на Балканите. Вярваме, че с участието ни в Глобалния съвет ще помогнем на целия регион да бъде припознат като предпочитана дестинация за инвестиции в разработването на услуги с висока добавена стойност.“, коментира Стефан Бумов, член на управителния съвет на AIBEST.

Секторът на технологиите и бизнес услугите имаше изключително важна роля в подкрепата на всички останали индустрии в тяхната по-лесна адаптация към предизвикателствата, породени от  COVID-19 пандемията.  Този сектор осигури непрекъснатост на бизнес процесите за глобалните си клиенти като демонстрира забележителна гъвкавост, ангажираност и устойчивост в реакцията си по време на кризата и едновременно с това осигури безопасността на всички свои служители. Точно технологиите и бизнес услугите стоят в центъра на бързото превключване към режим на работа от вкъщи и на дигиталните трансформации, като предоставят нужната подкрепа и „основни услуги“ на различни сектори, включително правителства, чрез висококвалифицирани си специалисти по целия свят. Това са основните изводи от доклада „Единна глобална реакция от индустрията на глобалните технологични и бизнес услуги“, който беше публикуван по-рано днес.

 

 

Глобалната индустрия за технологии и бизнес услуги създава стратегическа стойност чрез екосистемата си от над 10 милиона висококвалифицирани служители. Функционира гъвкаво и прозрачно като прилага най-добрите практики в бизнеса и води процеса на технологична трансформация.  Индустрията е призната като важен участник в развитието на  световната икономика и във възстановяването на много икономики по света.

В световен мащаб технологиите и бизнес услугите ще играят ключова роля за адаптиране към новата нормалност, извеждайки глобалната икономика от неизбежен спад, като намали ефекта от бъдещите икономически и социални шокове чрез бързо трансформиране на бизнеса и подобряване на неговата устойчивост.

„Всички сме наистина горди от това колко добре индустрията ни отговори на предизвикателствата, породени от COVID-19. Партньорите и служителите ни по цял свят работиха неуморно, като пренастройваха бизнес процеси буквално за една нощ, за да гарантират, че въпреки трудните условия няма прекъсване в доставките на ключовите услуги.“ подчертават членовете на Съвета.

Глобалният съвет вярва безусловно, че технологиите, сътрудничеството и достъпът до глобална база от таланти ще бъдат основни фактори за възстановяване на световната икономика.  Споделянето на най-добрите практики  и партньорство в разработване и прилагане на нови операционни модели ще ускорят възстановяването по целия свят. Радваме се, че за първи път цялата ни индустрия работи заедно по този глобален начин и вярваме, че това ще осигури значителна стойност за правителства, за всички наши членове, както и за техните клиенти и служители по цял свят.“, коментира Кери Халард, основател на GT&BSC и изпълнителен директор на GSA.

 

Ролята и целите на Съвета включват:

 

 • Популяризиране на индустрията в световен мащаб, представяйки добавената стойност и иновациите, които предлага.
 • Ускоряване на растежа на индустрията.
 • Осигуряване на глобална мрежа за разработване и споделяне на най-добрите практики по целия свят.
 • Привличане на талантливи кадри в индустрията на глобално ниво.
 • Съвместна работа върху глобални изследователски програми.
 • Представяне на интересите на сектора пред заинтересованите страни, включително правителства, медии и анализатори.
 • Създаване на единен глобален форум за разработване и споделяне на нови операционни модели.
 • Обединение в глобална общност с цел споделяне на опит и стимулиране на промени.

От днес Глобалният съвет за технологии и бизнес услуги ще стартира програма за работа с незабавни следващи стъпки, включващи:

 1. Провеждането на мащабно изследване, за да се разбере по-добре глобалното състояние на индустрията и да се подготви доклад, очертаващ насоки за по-нататъшно развитие.
 2. Инициирането на дискусии с всички потенциални заинтересовани страни, включително купувачи, доставчици, правителства и анализатори, за да създаде гласност и да се представят гледни точки, които водят до промяна.
 3. Непрекъснато публикуване на примери за технологичен напредък, който позволява още по-голяма устойчивост в кризисни ситуации и по-бързо икономическо възстановяване.
 4. Представяне на важността на сектора, ролята му в световната икономика и бъдещите възможности, който предоставя.

Членове-учредители на GT&BSC (по азбучен ред):

 

ABSL, покриваща Полша, Румъния, Чехия и Прибалтика
AIBEST, България

ALES, покриваща Латинска Америка
ASTRA, покриваща Русия и Беларус
BPESA, Южна Африка
GSA, Обединеното кралство
IAOP, Съединени щати
ITIDA, Египет
ITUKRAINE, Украйна
NASSCOM, Индия
OM MALAYSIA, Малайзия
SLASSCOM, Шри Ланка

 


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *