Предлагането на индустриални площи отбелязва ръст през първата половина на годината

 

Проучването на Colliers за развитието на пазара на модерни индустриални и логистични площи през първата половина на 2020 г. показа, че предлагането продължава да нараства с плавни темпове. За разглеждания период то се увеличава с 3%, което води до общ обем от 1,096,800 кв.м. Основна заслуга за това развитие има завършването на Логистичен Парк София и на две нови сгради в Логистичен Парк Ист Ринг. Лек ръст от 1% се регистрира и в нивата на свободните площи, с което те достигат до 8%.

Търсенето в сегмента е генерирано  основно от компании, опериращи в следните области – търговия с бързооборотни стоки, фармация, електронна търговия и транспорт и спедиция. Те имат съществен принос към нетното усвояване на 23,500 кв.м., разположени предимно в новозавършени сгради и отдадени още на етап „в строеж“.

Промени в средните наемни нива на клас А и B складови площи с добра локация и изградена инфраструктура не се наблюдават. Те остават съответно 5.2 евро и 2.7 евро на кв.м. на месец.

През първото полугодие на 2020 г. пазарът е повлиян от пандемията от COVID-19. В тази връзка, Colliers проведе проучвания сред компании в логистичния сектор и в автомобилната индустрия. Те показват, че отражението на здравната криза върху логистичните компании е пряко свързано с ефекта й върху техните клиенти. По тази причина, при 74% от участниците се наблюдава частично неблагоприятно влияние върху бизнеса, тъй като обслужват и сектори, пострадали от кризата. За 9% случващото се има положителен ефект върху дейността, а за останалите 17% – отрицателен.

От проучването на Colliers се вижда, че пандемията от коронавирус повлиява неблагоприятно автомобилната индустрия в България. Част от заводите спират работа за известен период, друга продължават, но с по-ниско темпо на производство, а някои се преориентират към изработка на защитни предпазни средства. Има и компании, на които се налага да приложат мерки за справяне с последствията от здравната криза, като използване на платен и/или неплатен отпуск от служителите и въвеждане на работа на смени.

Нагласите на 1/3 от производствените компании в сектора за следващите 18 месеца са да продължат дейността си без съществени промени в организацията. 33% обмислят възможности за осигуряване на по-голяма ликвидност с предприемане на различни действия, сред които са предоговаряне на наемни условия и продажба и последващо наемане на използваните от тях площи.

В резултат на здравната криза и нейното отражение върху бизнеса очакванията за следващите месеци са в няколко посоки. Наемодателите с дългогодишен опит ще предложат гъвкави решения на тези от своите наематели, които изпитват затруднения. Най-често прилаганите подходи в тази посока са намаляване на наема, за сметка на удължаване на срока на договора или наемане на повече площи във времето. Налице е вероятност за повишено търсене на хладилни складове и крос-докинг площи, най-вече от оператори на хранителни стоки. Ще се засилва градската логистика – наемане на складове на локации, в близост до жилищни квартали.

Все повече ще се наблюдава преместване на бизнес операции и производство от Азия по-близо до централното седалище на фирмата – към Европа, т.нар. „nearshoring“. Като част от тази тенденция, България, със своето геостратегическо положение, данъчна политика и наличие на работна сила, има шансове да привлече повече инвестиции. Друга тенденция, която се очаква, е засилване на автоматизацията на производствата и електронната търговия, което ще доведе и до оптимизация в използването на индустриални и логистични площи.

 

 

За Colliers International

Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) е водеща компания за професионални услуги и инвестиционно управление в сферата на недвижимите имоти. Colliers има офиси в 68 държави. В компанията работят над 15,000 служители, които предоставят експертни консултации на наематели, собственици и инвеститори как да увеличат стойността на своите имоти. Вече повече от 25 години, лидерският ни екип, притежаващ приблизително 40% от акциите на компанията, е допринесъл за постигане на годишна възвръщаемост на инвестициите в размер на близо 20%. През 2019 г. корпоративните приходи възлизат на 3 млрд. долара (3,5 млрд. с филиалите), а стойността на инвестиционните активи, управлявани от Colliers, е 33 млрд. долара. За повече информация и новини последвайте Colliers на corporate.colliers.com, Twitter @Colliers  и LinkedIn.

 

Весела Петрова

Отдел ПР

 

E-mail: vesela.petrova@colliers.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *