Colliers – статия и доклад за инвестиционния пазар в ЦИЕ Q1 2023

През първото тримесечие на 2023 г. обемът на инвестициите в ЦИЕ е намалял с около 57% спрямо същия период на миналата година. Въпреки това, спадът в региона е по-малък от този в Европа – 62%.  Прогнозирането на пазарната активност за остатъка от годината, предвид настоящите условия, е предизвикателство, но очакванията са да достигне 5,0 – 6,0 млрд. евро при сегашната траектория, според последния доклад на Colliers  – „Инвестиционна сцена за първото тримесечие на 2023 г.“.

Темпове на ръст на инвестиционния обем в ЦИЕ

(Q1 2023 спрямо Q1 2022 и Q1 2021)

Кевин Търпин, Регионален директор капиталови пазари, Colliers ЦИЕ, обяснява: „Инвестиционните обеми в ЦИЕ бяха на едни от най-ниските си нива, регистрирани след ГФК. Полша все пак си осигури 50% дял за първото тримесечие на 2023 г., следвана от Чехия с 31%. Интересно е, че Румъния и България имаха по-добър старт на годината, отколкото през 2021 и 2022 г.“ По-същественото възстановяване ще зависи в голяма степен от подобряването на инфлационната и лихвената среда, за да се преодолее несъответствието в ценообразуването.

Доходност от първокласни активи през първото тримесечие на 2023 г.

„При липсата на достатъчно данни за пазара остава предизвикателство да се определи къде точно се намира доходността в момента.  При тези обстоятелства Colliers може да сподели прогнози, базирани на оценка на нагласи и собствени наблюдения, взимайки предвид текущите пазарни условия. В допълнение на това, трябва да се отчетат и фактори като лихвените проценти, ESG и структурните промени на пазарите, доминирани от наемателите за някои от секторите на имотния пазар“, добавя Търпин.

Понастоящем общите разходи за финансиране са между 5,0 и 6,0%, което се дължи на значително по-високите лихвени проценти в сравнение с преди 12 месеца, както и на разходите за други финансови инструменти, като например лихвени суапове. Освен това предишният щедър спред между различни инвестиционни стратегии (напр. облигации), намаля и също накара инвеститорите да се замислят и да преразгледат своите портфейли и подходи.

Разпределение на инвестициите в ЦИЕ по сектори

Индустриалните и логистичните имоти си възвърнаха лидерската позиция и изпревариха офисите и търговските площи през първото тримесечие на 2023 г., при които се наблюдаваше спад на активността, а липсата на продукт стана по-очевидна. Сред основните трансакции бяха продажбата на активи на Panattoni в Полша на стойност над 300 млн. евро., а при търговските площи – Trei продаде портфолиото си от супермаркети в Чехия и Словакия за над 200 млн. евро.

Разпределение на инвестициите в ЦИЕ по произход на купувача

Местният капитал доминира на инвестиционния пазар като този с произход от ЦИЕ е с дял от 53% от общия обем. Международният капитал все още е активен в региона, но комбинацията от по-малък брой възможности, които се предлагат открито, и широко обсъжданите макро и финансови предизвикателства понастоящем карат инвеститорите да отложат вземането на решения. Очаква се подобна тенденция и през останалата част от годината.

Икономически показатели и движещи сили

Въпреки че е налице повече яснота относно инфлацията, трудно може да се прогнозира посоката на развитие на лихвените проценти или заплахата от банкова криза и потенциалната кредитна криза в развитите икономики. Остават в сила и други геополитически предизвикателства, както и такива, свързани с COVID-19, което обяснява защо глобалните икономически перспективи, заедно с перспективите за ЦИЕ-6, се влошават малко в сравнение с тези от преди няколко месеца. Независимо от това, ако някой външен фактор или събитие не предизвика съществена негативна промяна в икономическата активност в еврозоната, ние очакваме ЦИЕ да продължи да изпреварва западните си партньори в дългосрочен план, благодарение на фондовете на ЕС и атрактивния бизнес контекст.

Vesela Petrova

Operations Director / Marketing

vesela.petrova@colliers.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *