От началото на финансовата криза Гърция е загубила 50 млрд. евро инвестиции

Гърция е загубила около 50 млрд. евро под формата на пропуснати инвестиции по отношение на инфраструктурата през годините на кризата, показва изследване.

Данните показват, че през периода на кризата в Гърция са били извършени малко инвестиции в инфраструктура. През 2006 г. те са съставлявали 3,7 на сто от БВП на страната, а през 2015 г. – 1,1 на сто, като загубите на годишна база са възлезли на 5,7 млрд. евро.

Броят на планираните и неизпълнени инфраструктурни проекти е нараснал значително през годините на кризата, а стойността им възлиза на 20,7 млрд. евро до 2022 г. От общо 78 проекта, които предстои да бъдат реализирани в следващите шест години, 39 се отнасят до пътища, пристанища и летища, 15 са свързани с енергийния сектор, 12 – с ж.п. мрежата и 12 – с водоснабдяването и управлението на отпадните води.

Повечето от инфраструктурните проекти, които са в ход, се бавят, закъснява също тяхното финансиране и възлагане. Смята се, че ефективното усвояване на средства по линия на новата Национална стратегическа рамка за развитие (ЕСПА), създаването на стимули за участие на частния сектор и постепенното увеличаване на държавно финансиране са от жизнено значение за съживяване на инвестициите в Гърция.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *