Изграждат близо 800 км водопроводна мрежа по ОП „Околна среда“

Регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени от МРРБ и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по оперативната програма „Околна среда“ /2014-2020 г./.

Финансирането е в размер на 1.2 млрд. лв. Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители /е.ж./, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи.

Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки.

Вече е обявена първата от тях – за строителството на пречиствателната станция за питейни води на Шумен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *