РЕЧНИК НА КНИГАТА НА ПРИРОДАТА

Виктория Милчева

Учителят Омраам Микаел Айванхов – френски педагог и философ от български произход, пристига във Франция през 1937 г. Въпреки че творчеството му засяга различни аспекти от Посветителната наука, той уточнява: “Въпросите, които стоят пред нас, ще бъдат неизменно същите: да разберем себе си, да открием смисъла на съществуването си и да надмогнем препятствията, нами­ращи се на пътя ни. Затова, не очаквайте да ви говоря за нещо друго ¤ аз ще се връщам неизменно върху тези теми, свързани с нашето развитие, с трудностите ни, с пътя, който ни предстои и с методите да го изминем.”

Творчеството на Омраам Микаел Айванхов се представя поначало като система от няколко хиляди импровизирани беседи и разговори, които са били стенографирани и записани на магнетофонни ленти и видео-касети. В процес на постоянно издаване, към момента то включва над 80 тома на френски език и е частично преведено на 37 други езика.

 

 

Речник на книгата на природата

аналогии, образи, символи

 

Тази книга на природата не се ограничава до инвентаризацията на минерали, растения, насекоми и животни, не, тя обхваща целокупния живот във всички светове, във всички същества, в самия човек, в неговата структура и в различните му органични функции. Важното е да познаваме не просто външната страна на живота, а неговата поява и развитие, фините съответствия, които съществуват между различните области на вселената. Случващите се около нас явления, събитията, в които участваме, нашите жестове и навици, предметите, с които си служим – всичко има своя смисъл и може да се тълкува според законите на аналогията: това също е част от великата книга на природата, на издателска къща  Виделина.

 

„Книгата на природата е тук, широко отворена пред нас, и в нея можем да четем не само за чудесата на вечната мъдрост, които Твореца е вложил във всеки камък, във всяко цвете, във всяка звезда, във всеки човек, но и за това как да разрешаваме проблемите, които се изправят ежедневно пред нас. В тази книга откриваме решението и на най-сложните философски въпроси. Защото законите са аналогични както горе, така и долу; физическите явления винаги имат съответствия в сферите на сърцето, на ума, на душата и на духа. “Което е долу, е като онова, което е горе. И което е горе, е като това, което е долу,
за да се вършат чудесата на Единния.” Този принцип, посочен от Хермес Трисмегист, ни дава важен ключ. Нека не му позволим да ръждясва!

Омраам Микаел Айванхов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *