Експерти от Виена и София обсъдиха бъдещето на умните градове

Боби Чолакова

Основната тема на  „Конференцията на градовете Виена и София“ на 21 и 22 февруари 2019 г. в София беше „Градът на бъдещето“, на която Община Виена покани партньорите си от Столична община. Експерти от Виена и София обмениха мнения относно примери за добри практики, нови идеи и текущи проекти на общините.

Първият ден от конференцията беше посветен на „Инвестиции в умните градове“. Алена Сирка-Бред, ръководител направление „Европа и международни връзки“ в административния отдел на Община Виена, подчерта в своето встъпително слово значението на солидарността между градовете за създаването на високо качество на живот за всички жителите.

Ренате Браунер, представител на Виена по въпросите на комуналните услуги и общинската икономика, изтъкна ролята на публичните инвестиции и услугите за доброто функциониране на градовете. Виенските политици са убедени, че изборът на публичните услуги в общините, които се предлагат като частни, трябва да се взема след широко обществено обсъждане. Задължителна част от концепцията за умен град във Виена е достъпността до всички технологии за всички граждани.

Тема на последвалите дискусии бяха иновациите в умните градове. Как иновациите на споделената икономика могат да бъдат направени използваеми в полза на гражданите, бяха предмет на последвалите презентации на експертите от двете общини и дискусиите. Клеменс Химпеле, ръководител Отдел „Икономика, труд и статистика“ на Община Виена, посочи, че икономиката на споделянето трябва да се превърне в икономика на справедливостта. Феноменът споделено ползване на обществени библиотеки, басейни или ски под наем не е нов нито във Виена, нито в София. Сравнително ново явление е ползването на платформата Airbnb. Проблемът е, че в момента дванадесет платформи във Виена отдават жилища под наем и не е ясно дали от тях са събрани туристически такси и дали те са платени на общината. Химпеле е убеден, че ползата от този вид споделяне трябва да бъде не само за туристите, а и за жителите на града.

Елизабет Микш-Фукс, ръководител на звено „Публично-частно партньорство“ в отдел „Строителство и механизация“ на Община Виена, даде практически примери за ползи от публично-частното партньорство, както за обществения, така и за частния сектор. Община Виена прехвърля специфични задачи върху частния бизнес след подробно договаряне на механизмите на работа и възнагражденията. Приносът, който интелигентният град и стратегията за цифровизация имат за създаването на визия за бъдещето, беше темата на Доминик Вайс, ръководител на виенската „Смарт сити агенция“.  Цифровизацията носи огромен потенциал от възможности и  преминава през всички сфери на живота. Основният акцент на този процес е не замяната на хора с технологии, а преди всичко подкрепата и облекчаването на труда на хората чрез новите технологии. Задължителна предпоставка за ползването на модерните технологии е качественото образование, което трябва да е достъпно за всички. Приоритет на Виена е работата с възрастните хора. С многобройни пилотни проекти общината иска да помогне на тази възрастова група да навлезе в дигиталния свят и да се възползва от различни съществуващи формати.

 

Виена търси иновативни проекти от областта на творческите индустрии

Творческите индустрии и техният потенциал за градските икономики бяха темата на втория ден от конференцията. Лекторите от Виенската бизнес агенция и Софийската агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) представиха тенденциите в развитието на творческите индустрии в двата града, а млади български фирми от областта на киното, модата и игрите споделиха успешните си истории и показаха многообразието на бранша в България. Виенската бизнес агенция представи и програмата си Vienna Calling Creative, която финансира австрийски и чуждестранни фирми от бранша на креативните индустрии. Конкурсът е отворен до 30 юни, а спечелилите фирми ще могат да получат финансиране до 150 000 евро. Целта е одобреният проект да бъде осъществен във Виена, до шест месеца след получаване на финансирането. Агенцията консултира кандидатите и по време на процеса на кандидатстване.

 

Снимките могат да бъдат публикувани безплатно при посочване на авторските права:

© Eurocomm-PR / Тони Тончев

 

За Ойроком ПР

Общинската фирма Ойроком-ПР, която е в рамките на Виенския холдинг, отговаря за връзките с обществеността на Община Виена в Белград, Будапеща, Краков, Любляна, Прага, Сараево, София и Загреб. Целта на Ойроком-ПР e да утвърди Виена като атрактивен център в сърцето на Европа, да насърчи сътрудничеството между градовете и да работи за присъствието на Виена на пазарите в тези страни. Основната задача на Ойроком-ПР е да подкрепя Община Виена с всички налични  комуникационни инструменти при позиционирането на Виена като космополитен мегаполис, като модел за устойчиво развитие и социално равенство.

Храбра Маринова

Връзки с обществеността

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *