Visa Европа: Дигиталният потребител задава новите критерии в търговията и финансовите услуги

БОБИ ЧОЛАКОВА Конференцията „Денят на Visa в България“ очерта дигиталното бъдеще на разплащанията, които предлагат иновативни решения в крак с

Read more