След жалба на АКФ съдът задължи министърът на здравеопазването да предостави договорите за доставка на маски и респиратори от Китай на стойност 4,6 млн. евро

С Решение от 25.06.2020 г. Административен съд София град (АССГ) отмени мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването и го задължи

Read more