Топлофикация: Чистим дълга към Булгаргаз, няма опасност софиянци да останат без парно

Въпреки безпрецедентна епидемиологична обстановка и негативните последици, които дружеството претърпя в резултат на законовите промени, касаещи ретроактивното прилагане на цените на природения газ, топлинната  и електрическата енергия за периода 01.01.2020 г. – 25.11.2020 г.,  „Топлофикация София“ е изплатило 240,3 милиона на „Булгаргаз“ ЕАД от началото на 2020 г., от които 181,6 мил. директни банкови преводи, което е с 13,2 млн. лв. повече спрямо същия период на 2019 г. и 58,7 млн. прихващания по силата на тристранни споразумения.

Дългът към „Булгаргаз“ ЕАД за периода 01.01.2020 г. – 25.11.2020 г. е намалял с 23,2 млн. лв. при увеличение с 69,6 млн. лв. за същия период на 2019 г.

Важно е да се знае, че формираният за повече от 10 години дълг е натрупан през годините в различно съотношение на собствеността на дружеството – общинска и държавна. Към 31.12.2010 г. задълженията на Топлофикация София за природен газ са на стойност 315 820 000 лв., от които 100 857 000 лв. към „Булгаргаз” и 214 963 000 лв. към БЕХ, което означава, че значителна част от дълга на дружеството е натрупан през периода, когато негов собственик е била държавата в лицето на МИЕ.

Искаме да уверим софиянци, че няма никакъв риск за отоплителния сезон. Спорът между двете дружества е търговски и няма да рефлектира върху потребителите. Казусът в отношенията между двете дружества датира от над 10 години. Настояването да се възпроизведат същите търговски условия и през 2021 г. автоматично означава да се повтори порочната практика от последните години, а фактите говорят, че тя не е работеща.

Към 24.11.2020 г. задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз ЕАД са в размер на 148 446 875,83 лева, като са включени двете авансови фактури за месец ноември 2020 г. на обща стойност 31 011 681,80 лева. Съгласно условията на текущия договор, по авансовите фактури все още не е извършена доставка, но само до края на месеца ще бъдат начислени лихви в размер на близо 150 000 лева.

Въпреки либерализацията на пазара на природен газ и до момента, „Топлофикация София“ продължава да предплаща заявените месечни количества и неустойка при забава в размер на ОЛП плюс 10%. Съгласно действащите условия, неустойки започват да се начисляват върху фактури, отнасящи се за все още недоставени количества.

Цифровото изражение именно на тези договорни условия се равнява на начислена лихва за просрочие в размер на  21,5 млн. лв. от 2019 г.

Пълното погасяване на дълга в исканите от ръководството на „Булгаргаз” ЕАД срокове до голяма степен се възпрепятства от нежеланието от страна на газовия доставчик за гъвкавост при подписване на новия договор, условията по който да предоставят равнопоставеност и защита на интересите и на двете страни.

След либерализация на пазара на природен газ в страната от началото на 2020 г. за „Топлофикация София” се откриха възможности за диверсификация на доставките. В тази връзка дружеството предприе действия по предоговаряне на условията по предложения от „Булгаргаз” ЕАД проект на договор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *