Доходите на повечето домакинства в България остават без промяна

Доходите на повечето домакинства в България остават без промяна Снимка: НСИ

 

Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILC-SILC. Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията от COVID-19. Анкетирани са 5 740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.

Доходите на повечето домакинства остават без промяна

През второто тримесечие на 2022 г., за 73% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 19,2% от лицата, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10,6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29,8% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране/преизчисляване на заплатата. 

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7,7% от лицата, като основните причини са загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата.

Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни

През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок – над 75%. С известни затруднения са 37,1% от лицата, 28,5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12,9% – като много трудно.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18,2% от лицата, а едва 3,3% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0,2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2,9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *