Български жестов език и Теоретично описание на Граматиката на Български жестов език вече са факт за глухите в България

БОБИ ЧОЛАКОВА Преди да разкажем за състоялата се презентация, трябва да поясним, че тя бе крайният резултат от проведеното в

Read more