1135 лева била средната брутна заплата у нас за септември

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1117 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.7 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.6 на сто, и „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование“ – по 2.5 на сто. Спрямо същия период на предходната година средната заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.2 на сто, а в частния – със 7.3 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за юли е 1120 лв., за август – 1095 лв., и за септември – 1135 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната заплата нараства със 7.7 на сто спрямо третото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 13.4 на сто, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12 на сто, и „Образование“ – с 10.2 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2661 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1815 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1804 лева. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 707 лева, „Други дейности“ – 788 лева, „Административни и спомагателни дейности“ – 881 лева.
Как мога да се грижа за напуканата кожа на ръцете и ходилата ми?

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 36.9 хил., или с 1.6 на сто, спрямо края на юни 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 14.8 на сто. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейност „Строителство“ – с 1.9 на сто и „Образование“ – с 1.6 на сто.

В края на септември 2018 г. в сравнение с края на септември 2017 г. наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 6.9 хил., или с 0.3 на сто. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – със 7 хил.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *