Създава се Глобален съвет за технологични и бизнес услуги за насърчаване на глобалното сътрудничество и подпомагане развитието на индустрията

София, 16 юли, 2020 За първи път дванадесетте основни независими регионални организации от сектора на технологиите и бизнес услуги по

Read more