Ще подаваме жалби, протести и молби вече и онлайн с електронен подпис

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Гласуването на текстовете продължи около месец. Измененията влизат в сила

Read more

Хотелска верига Orbis регистрира солидни оперативни приходи от 48.3 млн. евро за първата половина на 2018 г.

БОБИ ЧОЛАКОВА Солиден ръст на оперативните показатели (+5,3% увеличение на приходите от налична стая в региона) Устойчивост на стратегията на

Read more