България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки

На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са най-срещаният продукт

Read more