ДИ ЕС СМИТ ЩЕ НАМАЛИ ЕМИСИИТЕ СИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ С 46% ДО 2030 Г.

Ива Стоянова

Водещият доставчик на устойчиви опаковъчни решения Ди Ес Смит ще продължи да произвежда 100% рециклируеми и многократно използваеми опаковки и ще намали парниковите си емисии с 46% до 2030 г. Това са само част от новите амбиции, които компанията добавя към стратегията си за устойчивост „Сега и в бъдеще“, за да ускори прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика.

 

В партньорство със своите клиенти от 2019 г. насам Ди Ес Смит вече успешно е заменила 762 млн. проблемни пластмасови опаковки със свои устойчиви алтернативни решения от влакна. Пример за разработката на устойчиви алтернативи в опаковането е успешната колаборация на Ди Ес Смит България и козметичната марка Ina Essentials. Резултатите от оптимизирането на опаковките на бранда довеждат до намаляване на разходите за Ina Essentials с 35%*, 43% по-малко вредни емисии: от 86 г (пластмасови торбички) на 37 г (решение на хартиена основа)*, страхотно потребителско преживяване при разопаковане, затвърждаване на имиджа на бранда и намален брой щети по време на сложната верига на доставка за електронна търговия. Освен гореописания пример, за същия период на ниво Група Ди Ес Смит са разработили над 30 000 устойчиви проекта, пригодени за кръгова употреба чрез своите водещи в индустрията показатели за кръгов дизайн.

 

Успоредно с това и в съответствие с целите си за декарбонизация, тази година Ди Ес Смит намали емисиите на CO2 с 10% (15% в сравнение с 2019 г.), и постигна 4% намаление на водовземането в рамките на хартиените си фабрики в райони, изложени на риск от воден недостиг. Откакто стартира стратегията „Сега и в бъдеще“, лидерът в устойчивите опаковъчни решения е изпълнил девет от 26-те си цели, като допълнителни три цели са в предсрочен процес на изпълнение. Високите постижения на Ди Ес Смит в сферата на устойчиво развитие на бизнеса бяха отличени в тазгодишното издание на наградите Forbes Business Awards, които ги обявиха за „Зелена компания на 2023“

 

За да затвърди своите постижения, да ускори напредъка към устойчивост и да отговори на предизвикателствата на съвременния и променящ се свят, днес Ди Ес Смит ще увеличи амбициите си с нови фокусирани цели. Създадени съвместно с независими експерти, новите ангажименти в стратегията „Сега и в бъдеще“ ще дадат приоритет на кръговата икономика, ще ускорят прехода към нулеви емисии и ще засилят фокуса на бизнеса върху хората, общностите и природата.

 

Главният изпълнителен директор на групата Майлс Робъртс коментира:Постигнахме чудесен напредък с нашата стратегия за устойчивост „Сега и в бъдеще“, но светът около нас изисква от всички ни да направим дори повече. Ето защо днес предприемаме действия, за да гарантираме, че ангажиментите ни се изпълняват с бързи темпове в също толкова бързо променящия се свят, ускорявайки прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика. За да се справим с изменението на климата. е изключително важно да се обърнем към нисковъглеродни, възобновяеми енергийни източници. Необходимо е да обърнем внимание и на начина, по който произвеждаме и използваме материали в ежедневието си, като преминем към кръгова икономика. Чрез принципите ни за кръгов дизайн, Ди Ес Смит вече действа като врата към кръговата икономика за своите клиенти, като помагаме на някои от най-разпознаваемите брандове за бързооборотни стоки в света да постигнат своите цели за устойчивост заедно с нашите собствени.“

 

Водени от целта за преоткриване на опаковките в един променящ се свят, ключовите промени в стратегията и целите за устойчивост на Ди Ес Смит „Сега и в бъдеще“ са в посока кръгова система, хора и общности, намаляване на въглеродните емисии и опазване на природата.

Те включват:

 

 • Тестване на до 5 пилотни проекта до 2025 г. за повторна употреба и продължаване производството на 100% рециклируеми и многократно използваеми опаковки;
 • Намаляване емисиите на парникови газове с 46% до 2030 г. в сравнение с 2019/20 г.
 • Насърчаване на стратегическите доставчици (представляващи 76% от емисиите на закупените стоки и услуги) да определят свои собствени научнообосновани цели за устойчивост до 2027 г.
 • Нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.
 • Ангажиране на десет милиона души (ръст с пет милиона в сравнение със сегашните стойности) с кръговата икономика и кръговия начин на живот до 2030 г.
 • Въвеждане на семинари за приобщаващо лидерство, които да бъдат завършени от всички административни екипи във всички заводи на Ди Ес Смит до 2025 г.
 • Подобряване на баланса между половете с цел достигане на 40% жени във висшето ръководство до 2030 г.
 • Измерване и подобряване на биоразнообразието в горите и оценка на зависимостта си от природни ресурси;
 • Поставяне на цели за възстановяване на природата, използвайки научнообоснован подход;
 • До 2030 г. 10% намаление на интензивността на употребата на вода в заводите, изложени на риск от воден недостиг, в сравнение с 2019 г.

 

 

Чрез прилагането на своите принципи и показатели за кръгов дизайн, Ди Ес Смит подкрепя клиентите си в процеса на отказване от отпадъците и замърсяването, както и в опитите да запазят използваните материали в употреба по-дълго време, намалявайки употребата на природни ресурси. От създаването си през 2019 г. досега показателите за кръгов дизайн на Ди Ес Смит са подкрепили хиляди дизайнерски проекти. Около 3000 решения, включващи показателите за кръгов дизайн, разработени от Ди Ес Смит, се представят на клиентите всеки месец, като подпомагат прехода им към кръговата икономика.

 

 

*Данните са изчислени с помощта на инструментите DS Smith Circular Design Metrics, DS Smith ValueTool и ArtiosCAD въз основа на скалата FEFCO и други източници (Plastics Europe, ADEME, ICE2019, EcoCost, Delft UoT, данни за доставчиците и DS Smith PPDB – Performance Packaging Data Base).

 

 

Бележки към редакторите:

 

 • Стратегията „Сега и в бъдеще“ стартира през 2020 г., вдъхновена от продължителното партньорство на компанията с лидера в областта на кръговата икономика – фондация „Елън Макартър“.
 • Укрепвайки своите амбиции, Ди Ес Смит пое водещ в индустрията ангажимент да изпълни научнообоснованата цел за намаляване на емисиите с 46% до 2030 г. при температура 1,5 градуса по Целзий и да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.
 • Ди Ес Смит значително подобри своите оценки от MSCI, Sustainalytics и S&P Global CDP във връзка с употребата на ESG практики и постигна платинен рейтинг за устойчивост на EcoVadis, което я поставя в топ 1% на оценените компании.

 

Всички подробности за обновената стратегия за устойчиво развитие „Сега и в бъдеще“ можете да намерите тук.

 

Компанията вече е постигнала голяма част от целите от стратегията „Сега и в бъдеще“, сред които:

 • 100% от опаковките на Ди Ес Смит вече могат да се рециклират или използват повторно;
 • 100% от потреблението на енергия на компанията е сертифицирано по ISO5001;
 • Ди Ес Смит вече е стартирала 100 проекта за подобряване биоразнообразието в Европа и Северна Америка;
 • 100% от заводите на компанията в райони с висок воден недостиг вече имат план за намаляване на водните загуби;
 • Всички гори на Ди Ес Смит имат сертификат за управление на горите;
 • 100% от производствените фабрики на компанията са сертифицирани по FSC;
 • 100% от хартията, използвана в производството, е рециклирана или сертифицирана по веригата на доставки;
 • Ди Ес Смит извърши групова оценка относно риска от застрашаване правата на човека и публикува своята политика за човешките права;
 • 100% от заводите на компанията са ангажирани с дейности в общността, в която оперират.

 

Целите от стратегията „Сега и в бъдеще“, които са в предсрочно изпълнение към момента са:

 • Да бъдат заменени 1 милиард проблемни пластмасови опаковки от употреба до 2025 г.
 • Oптимизиране използването на влакна в отделните вериги на доставки в 100% от новите опаковъчни решения до 2025 г.
 • Ангажиране на 5 милиона души с кръговата икономика и кръговия начин на живот до 2030 г.

 

 

За допълнителна информация, моля, свържете се с M3 Communications Group, Inc., тел. +359/ 897 980 310, press@m3bg.com

 

 

 

За Ди Ес Смит:

 

С производството си на опаковки от велпапе и хартии за велпапе Ди Ес Смит България е най-големият в страната доставчик на устойчиви опаковъчни решения за всички индустрии и канали за дистрибуция.

Компанията е част от британската група DS Smith S.A., водещ доставчик на устойчиви опаковъчни решения, продукти от хартия и услуги за рециклиране в световен мащаб. Играе ключова роля във веригата за създаване на стойност в различни сектори, включително електронна търговия, бързооборотни потребителски стоки и промишленост.

Чрез своята цел „Преоткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят“ и стратегията за устойчивост „Сега и в бъдеще“ Ди Ес Смит се ангажира да води прехода към кръгова икономика и предлага повече кръгови решения на своите клиенти и на обществото като цяло – замяна на проблемни пластмаси, намаляване на въглеродни емисии във веригите на доставки и разработване на иновативни решения за опаковане. Индивидуалният модел „От опаковка до опаковка за 14 дни“, възможностите за дизайн и плановете за иновации са в основата на тази стратегия.

Със седалище в Лондон и член на FTSE 100, Ди Ес Смит оперира в 34 страни с екип от около 30 000 души и е стратегически партньор на фондация Ellen MacArthur. Историята на компанията може да бъде проследена назад до бизнеса за производство на кашони, започнат през 40-те години на миналия век от семейство Смит.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *